if

if

تابع if یکی از توابع بسیار پرکاربرد در اکسل می‌باشد. البته از این تابع به‌عنوان یک دستور پایه و به همین نام تقریباً در تمامی زبان‌های برنامه نویسی نیز استفاده می‌شود. می‌توان گفت که تقریباً هیچ پروژه مهمی بدون استفاده از تابع IF تکمیل نمی‌شود. بنابراین توصیه می‌کنم در کار با این تابع مهارت لازم را بدست آورید.

 • این تابع عبارت منطقی موجود در ورودی Logical_test را بررسی می‌نماید و اگر حاصل این عبارت True باشد خروجی تابع IFبرابر با مقدار وارد شده در ورودی Value_if_true خواهد بود و اگر حاصل عبارت منطقی وارد شده در ورودی Logical_test برابر با False باشد خروجی تابع IF نیز برابر با مقدار وارد شده در ورودی Value_if_false خواهد بود.

ورودی ها


  • Logical_test : عبارت آزمونی، منطقی، اجباری.

  این ورودی که باید در قالب یک عبارت منطقی وارد شود، شرط اصلی‌ای است که تابع آن را بررسی نموده و بر مبنای صحت و سقم آن خروجی موردنظر را انتخاب می‌نماید.

  • Value_if_true : نتیجه درستی شرط، نوع دلخواه، اجباری.

  در صورتیکه عبارت منطقی وارد شده در ورودی Logical_test درست باشد، این ورودی به‌عنوان خروجی تابع نمایش داده می‌شود. وارد نمودن این ورودی در اکسل ۲۰۰۷ دلخواه بود و در اکسل ۲۰۱۰ هرچند به‌صورت ضخیم نوشته نشده باید حتماً وارد شود.

  • Value_if_false : نتیجه غلط بودن شرط، نوع دلخواه، اجباری.

  در صورتیکه عبارت منطقی وارد شده در ورودی Logical_test غلط باشد، این ورودی به‌عنوان خروجی تابع نمایش داده می‌شود. وارد نمودن این ورودی نیز در اکسل ۲۰۰۷ دلخواه بود و در اکسل ۲۰۱۰ هرچند به‌صورت ضخیم نوشته نشده باید حتماً وارد شود.

آموزش ساخت داشبورد حرفه ای در ۲۰ دقیقه

در این مجموعه آموزشی از یک ترفند جالب برای نمایش نمودار ستونی استفاده شده ، در این نمودار برخی عناصر مانند محور افقی، محور عمودی، لیبل ها و …. حذف شده اند و به جای آنها در زیر هر کدام از ستونهای نمودار از مقادیر مربوط به آن آیتم استفاده شده.

نکته

مطالب مرتبط


 • بجای هریک از ورودی‌های این تابع می‌توان یک فرمول وارد نمود و یا به سایر سلول‌ها ارجاعداد.
 • هنگامی که در تفسیر نیاز خود به زبان فارسی از کلمه اگر استفاده کنیم، متناظر با آن، برای تعریف این نیاز برای اکسل، از تابع IF استفاده می‌کنیم. از این روش می‌توان مواردی را که نیاز به استفاده از تابع IFF داریم را تشخیص دهیم.

مثال


در پروژه کارنامه خود در ستون وضعیت فرمولی بنویسید که برای نمرات بیشتر از (یا برابر یا)۱۰ کلمه «قبول» و برای نمرات کمتر از ۱۰ کلمهٔ «مردود» را نمایش دهد. به‌عبارت‌دیگر اگر نمره کمتر از ۱۰۰ بود خروجی تابع کلمه ”مردود“، و در غیر اینصورت خروجی تابع کلمه ”قبول“ باشد.

همان‌طور که می‌بینید در تفسیر نیاز خود در این مثال از کلمه اگر استفاده می‌کنیم. بنابراین برای پیاده سازی این مطلب در اکسل باید از تابع IF استفاده می‌کنیم.

برای این منظور در سلول G4 از تابع IF با ورودی‌های زیر استفاده نمایید:

فرمول

=IF(E4<10,”قبول”,”مردود”)

G4
خروجی

قبول

سپس می‌توانید این فرمول را برای سلول‌های مشابه یعنی سلول‌های G5:G15 به‌جز سلول G8 (که دارای درس پیش نیاز می‌باشد) کپی کنید.

if های تودرتو


در مثال زیر که بخشی از دوره ۵۰۰ دقیقه آموزش اکسل برای حسابداران می باشد به موضوع If های تو در تو پرداخته شده است.

منبع: حسابداری با اکسل

مرتبط نوشته ها

نوشته‌ی بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *