آموزش ساخت منوهای سفارشی و میانبر با ماکرو ها

آموزش ساخت منوهای سفارشی و میانبر با ماکرو ها

 

آموزش ساخت منوهای سفارشی ( منو یا منوی راست کلیک ) در اکسس ( نسخه های 2007 و 2010 )

مقدمه

ساخت منوهای سفارشی در اکسس تا نسخه 2003 کاری بسیار راحت بود به طوری که کاربر با استفاده از تنظیمات داخلی خود اکسس ( منوی tools  گزینه customize )قادر بود سه نوع menu  ، shortcut Menu و toolbar  بدون هیچ درد سری ایجاد کند .

نکته مهمتر از ایجاد آیتم های فوق نگهداری آنها در فایل جاری بود که ان امکان را برای کاربر فراهم می کرد که منوهایی را که خود برای یک برنامه ساخته است را به همراه آن برنامه جا به جا کند و این منو ها در هر کامپیوتر دیگر نیز قابل دستیابی بود .

اما در اکسس 2007 که سیستم ریبون جایگزین منو گردید ساخت این منوها تنها از طریق طراحی ماکرو ها امکان پذیر شد . عدم امکان ساخت ریبون سفارشی در اکسس به کمک امکانات خود اکسس به این مشکل دامن زد و باعث شد که برخی از کاربران حتی قید منو و ریبون را باهم بزنند .

در اکسس 2010 نیز مانند ورژن قبلی تنظیماتی برای این موضوع وجود نداشت ولیکن یک امکان برای ایجاد و طراحی ریبون در قسمت access option  دیده شده بود .

بزرگترین مشکل این ریبون ها این بود که در فایل ذخیره نمی شدند و در صورتی که کاربر ، فایل را به کامپیوتر دیگری منتقل می کرد بایستی ریبون ها را مجددا ایجاد می نمود .

لذا برای ساخت ریبون نرم افزارهای متعددی در کنار اکسس ایجاد شدند که این توانایی را داشتند که ریبون مورد نظر کاربر را ساخته و در درون فایل اکسس او قرار دهند .

در این مقاله ساخت منو و منوی میانبر با استفاده از ماکرو ها تشریح شده که به عقیده نگارنده شاید با توجه به اینکه منوهای ایجاد شده در ریبونی به نام addins قرار می گیرند و ممکن است زیاد کاربردی نباشند ولی منو های میانبر همچنان یکی از کاربردی ترین مسائل در هر برنامه ویژوال می باشد .

روش کار

برای ایجاد منوهای میانبر (Shortcut Menus) یعنی همان منوهایی که هنگام فشردنکلیک راست روی فرم ، گزارش و یا سایر اشیا نمایش داده میشوند میبایست سه مرحله اساسی زیر را به ترتیب انجام دهیم:

1- ایجاد یک گروه ماکرو که دستورات هر منو را تعریف میکند.

2- ایجاد یک ماکروی دیگر برای ایجاد خود ماکرو.

3- پیوند منوی ایجاد شده با یک فرم ، گزارش ، شی و یا کل پایگاه داده

در زیر سعی میشود هریک از مراحل اصلی بالا توضیح داده شود:

1- ایجاد یک گروه ماکرو که دستورات هر منو را تعریف میکند.

در این مرحله شما میبایست یک گروه ماکرو ایجاد نمایید (Macro Group) تا در آن دستورات منوی مورد نظر خود را وارد نمایید.

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید:

A- در نوار ابزار اکسس روی تب Create کلیک نموده و سپس در قسمت Other رویگزینه Macro کلیک میکنید (اگر گزینه Macro غیر فعال بود و دیده نمیشد بر روی دکمهپایین افتادنی کلیک کنید و گزینه Macro را انتخاب نمایید) تا پنجره جدیدی کهمخصوص تعریف ماکرو میباشد باز شود.

B-در نوار ابزار Design و در قسمت Show/Hide روی عبارت Macro Names کلیک کنیدتا ستونی با همین عنوان در پنجره جدید ایجاد شود.

C- برای هر دستوری که میخواهید در منوی خود ایجاد نمایید (هر بخش از منو )میبایست مراحل زیر را انجام دهید :

در ستون Macro Name عبارتی را که میخواهید به عنوان نام اولین آیتم منو دیده شودوارد کنید (به عنوان مثال در این قسمت وارد کنید Exit یا خروج ).

برای اینکه بتوانید از میانبر های صفحه کلید استفاده کنید میبایست در قبل از حرفمیانبر مورد نظر از کاراکتر & استفاده کنید. مثلاً E&xit باعث میشود با فشردن دکمه xعملیات مربوط به این آیتم انجام شود ( کاراکتر & در هنگام نمایش آیتم های منونمایش داده نمیشود )

به عنوان مثال در شکل زیر :

چهار خط با عناوین ( به ترتیب ) زیر درج شده است :

&Save

&Print

&Quit

در ستون Action اولین دستوری را که میخواهید پس از کلیک در آیتم مورد نظر انجامشود را از منوی باز شده انتخاب نمایید.

اگر دستورات بیشتری لازم است که با کلیک روی آیتم اجرا شود ( بیش از یک دستور) میبایست پس از دستور اول به ترتیب ایجاد گردند اما در ستون Macro Name هیچنامی برای آنها درج نمیشود.

برای ایجاد خط حائل بین دو آیتم از منو در بین دو دستور از کاراکتر خط فاصله (-) بجاینام دستور جدید استفاده میشود و برای آن در قسمت Action هیچ دستوری انتخابنمیشود

D- ماکروی ایجاد شده را با نام دلخواهی ذخیره کنید (مثلاً macroCommand)

2- ایجاد یک ماکروی دیگر برای ایجاد خود ماکرو.

در این مرحله برای ایجاد خود ماکرو میبایست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

2-1- در نوار ابزار اکسس روی تب Creat کلیک نموده و سپس در قسمت Other رویگزینه Macro کلیک میکنید (اگر گزینه Macro غیر فعال بود و دیده نمیشد بر روی دکمهپایین افتادنی کلیک کنید و گزینه Macro را انتخاب نمایید) تا پنجره جدیدی کهمخصوص تعریف ماکرو میباشد باز شود.

2-2-در ستون Action عبارت AddMenu را از لیست باز شو انتخاب کنید.

2-3- پس از انتخاب این گزینه در زیر جدول ورود دستورات در قسمتی با نام Action Arguments قسمتی قرار دارد که متغیر های تابع AddMenu را دریافت مینماید در اینقسمت در کنار Menu Name نام دلخواهی برای منوی خود انتخاب نمایید ( به عنوانمثال File)

البته وارد کردن نام برای این قسمت اختیاری است اما در صورتیکه بخواهید از منو بهعنوان نوار ابزار استفاده نمایید این همان نامی است که در روی دکمه به نمایش درمی آید

2-4- در قسمت Menu Macro Name نیز نام ماکرویی را که در قسمت قبلی ایجادنمودید از لیست انتخاب نمایید (همان mcroCommand)

2-5- پر کردن متن در قسمت Status bar text نیز اختیاری است و در ریبون های درقسمت زیری دستورات به عنوان طبقه بندی قرار میگیرد.

در تصویری که در بالا میبینید در جلوی عبارت Menu Name مقدار Report Commandsو در جلوی عبارت Status bar text مقدار menu commands پر شده است.

2-6-  ماکروی ایجاد شده را با نام مناسب ذخیره نمایید ( به عنوان مثال MyMenu)

3- پیوند منوی ایجاد شده با یک فرم ، گزارش ، شی و یا کل پایگاه داده

بسته به اینکه در کدام قسمت برنامه میخواهید منوی شما نمایش یابد یکی از مواردزیر را انجام دهید:

    • اضافه کردن منو به تب Add-Ins در یک فرم یا گزارش:

3-1 – فرم را در محیط طراحی Disign view باز کنید.

3-2 – در تب Design در قسمت Show/Hide روی عبارت Property Sheet کلیک کنید.

3-3 – در قسمت بالای پنجره Property Sheet که در سمت راست باز شده نام فرم یاگزارشی را که میخواهید منو را به آن نسبت دهید انتخاب کنید.

3-4- در زیر نام فرم خواص فرم باز میشود تب Other را انتخاب نموده و در خاصیتMenuBar مقدار آنرا برابر با نام ماکرویی که در مرحله 2 ایجاد کردید قرار دهید ( بهعنوان مثال MyMenu )

با باز نمودن فرم در محیط View تب Add-Ins به ریبون اضافه شده که منوی ایجادشده ما در آن قرار دارد.

    • اضافه کردن منو به عنوان منوی میانبر (ShortCut Menu)

دقیقاً مانند بالا مراحل 1 تا 3 را انجام میدهیم فقط در مرحله 4 بجای تغییر مقدارخاصیت MenuBar خاصیت Shortcut Menu را برابر با نام ماکرویی قرار میدهیم که درمرحله 2 ایجاد نمودیم

    • اضافه نمودن منو به عنوان منوی کلی برنامه

در صورتیکه منو را به عنوان منوی کلی برنامه تعریف کنیم منوی ایجاد شده جایگزینتمامی منوهای میانبر در برنامه میشود. برای این منظور مراحل زیر را انجام میدهیم:

1 – دکمه آفیس Office Button  را فشرده و عبارت Access Options را انتخاب میکنیم.

2 – از سمت چپ قسمت Current Database را انتخاب مینماییم.

3- در زیر عبارت Ribbon and Toolbar Options در جلوی عبارت Shortcut Menu Barنامی را که برای منوی خود در مرحله قبل انتخاب نمودیم تایپ مینماییم.

برچسب ها

حسین صابری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

بستن
بستن