saberi

saberi

INDEX

دو نسخه تقریباً مشابه از این تابع وجود دارد که با یکدیگر فقط در یک ورودی تفاوت دارند.در نسخه اول...

MATCH

این تابع یک مقدار (عددی یا متنی) دریافت نموده و سپس آن را در یک آرایه (یا ستونی از مقادیر)...

HLOOKUP

این تابع بسیار شبیه تابع VLOOKUP است با این تفاوت که اطلاعات موجود در جدول مورد جستجوی تابع VLOOKUP به‌صورت...

تابع Vlookup

VLOOKUP

این تابع یک کد یکتا دریافت نموده و سپس آن را در ستون اول (در چینشفارسی ستون اول سمت راست‌ترین...

INDIRECT

این تابع با دریافت آدرس یک سلول مقدار آن را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین نوع خروجی این تابع بستگی...

ADDRESS

این تابع شماره سطر و ستون و سایر ورودی‌های مربوط را دریافت نموده و آدرس یک سلول را در خروجی...

COUPNUM

COUPDAYBS توضیح این تابع دفعات باقیمانده پرداخت بهره اوراق، از تاریخ خرید آن تا تاریخ سررسید را در خروجی نمایش...

صفحه 2 از 13 1 2 3 13