جمع خودکار

autosum
آموزش چند تابع سریع که در قسمت AutoSum قرار دارند و البته در سایر قسمتها هم قرار دارند

 • COUNT یا COUNT NUMBERS

  این تابع در بین ورودی‌های دریافت شده، تعداد ورودی‌هایی را که حاوی عدد هستند، در خروجی نمایش می‌دهد.

  ادامه مطلب »
 • AVERAGE

  این تابع میانگین حسابی ورودی‌های خود را در خروجی نمایش می‌دهد.

  ادامه مطلب »
 • MIN

  MIN توضیح   این تابع از همه لحاظ شبیه تابع Max است (تعریف، نوع ورودی‌ها و خروجی) با این تفاوت…

  ادامه مطلب »
 • Photo of Max

  Max

  این تابع از بین ورودی‌های دریافت شده، بزرگ‌ترینورودی را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این تابع نیز از نوع…

  ادامه مطلب »
 • SUM

  SUM این تابع از بین ورودی‌های دریافت شده، حاصل جمع ورودی‌های عددی را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این…

  ادامه مطلب »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن