متنی

توابع مربوط به کار روی رشته های متنی در این دسته قرار دارند.

این دسته یکی از مهمترین توابع مربوط را در خود قرار داده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن