برچسب: excel

آموزش تابع LEN

LEN یکی از توابع متنی است و می دانیم که در یک رشته متنی تعداد کاراکترهای موجود را شمارش می ...

صفحه 1 از 2 1 2